Månedsarkiv: marts 2012

De rigtige taljer mindsker risikoen for arbejdsulykker

Medarbejdernes tryghed foruden træning er nødvendige parametre på enhver byggeplads. Uanset om du som hovedentreprenør skal købe nogle nye hjul, taljer med radiostyring eller faldsikringsudstyr til byggemændene, er det således nødvendigt, at du forinden tænker de aktuelle sikkerhedsforhold nøje igennem, inden du fx køber noget nyt faldsikringsudstyr. Professionel tilrettelæggelse såvel som uddannelse til alle på en byggeplads er den bedste måde at forhindre slemme arbejdsulykker på. Dertil skal el-taljer såvel som faldsikringsudstyr altid bruges rigtigt, og de skal efterses jævnligt.

Når du skal vælge personlige faldsikringsudstyr til dine medarbejdere, er der adskillige forhold, som du som arbejdsgiver som udgangspunkt altid skal tilgodese. Diverse faldulykker er nemlig blandt de farligste ulykker på byggepladser. Ifm. anskaffelse af forskelligt faldsikringsudstyr til dine medarbejdere skal du derfor være sikker på, at faldsikringssystemet først og fremmest er godkendt til de faktiske arbejdsforhold ud fra de gældende foreskrifter. Derudover skal alle typer af individuelt faldsikringsudstyr have et årligt servicetjek samt udskiftes når der er gået fire til seks år fra anskaffelsesdatoen, på grund af at den almindelige levetid for faldsikringsudstyr er netop dette tidsrum.

Der kan tillige være et utal af elementer, som kan spille ind ift. hvilke af de forskellige slags transport hjul, der reelt vil indfri særlige krav i din virksomhed bedst. Helt grundlæggende kan du med fordel tage højde for, om virksomhedens næste hjul skal være i stand til at klare en bestandig brug, eller om de nye hjul udelukkende vil være i brug engang imellem. Det vil nemlig til enhver tid har stor betydning for hele udstyrets holdbarhed såvel som apparaturets sikkerhed såvel som faktiske kapacitet i den daglige rutine, hvilke transport hjul, du køber til dit firma såvel som deres belastningsstyrke.

Skal du i stedet købe nye taljer til din byggevirksomhed, eksisterer der utallige muligheder. Du vil fx kunne vælge mellem mekaniske taljer med varierende løftekapacitet på baggrund af, hvad der harmonerer med dine behov i din virksomhed. Før du anskaffer hånddrevne eller mekaniske taljer, skal du derfor til enhver tid sikre, at du har fået en reel vejledning. Uanset, om du som entreprenør står over for at skulle vælge faldsikringsudstyr, taljer eller nye hjul til dit entreprenørfirma er behovet for en reel vejledning selvsagt til hver en tid gældende.