Projektansættelse & outplacement

Står du overfor at skulle føre en fyringsrunde i din virksomhed ud i praksis, eller er du nødsaget til at sige farvel til en enkelt medarbejder? En dag kan du evt. få brug for at opsige en ansat. Men, hvordan foregår det? Her er det, at outplacement {www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Outplacement.aspx} samt projektansættelse , www.temp-team.dk/Forside/Arbejdsgivere/Projektansaettelse-1.aspx, kommer frem. Dette går for sig ved, at de støtter dig og den fyrede kollega gennem hele forløbet. Der kan ofte være flere grunde til, at en virksomhed må skrive en fyreseddel til en del af sin personalegruppe. Som leder i et middelstort firmas marketingafdeling, oplevede jeg desværre for nylig at skulle afskedige to af mine medarbejdere. I den forbindelse valgte vi at investere i outplacement såvel som projektansættelse for de pågældende medarbejdere. På denne måde øjnede vi nemlig muligheden for at give dem et kvalificeret afsæt for at komme videre med deres karriere. Flere organisationer leder efter en måde at gøre det muligt, at de medarbejdere, der fik en fyreseddel, vil få det bedst mulige afsæt for hurtigst muligt at komme videre i deres arbejdsliv samt privat. Desuden har de planlagte projektansættelse og outplacement forløb for de afskedigede medarbejdere medvirket til, at afdelingens øvrige personale har haft nemmere ved at acceptere de nye arbejdsopgaver i kølvandet på opsigelserne. Outplacementen endte af den grund med at være en metode til at udvise et ansvar for vores personale og skabe en positiv gennemførsel i et yderst kompliceret forløb. Den fyrede ansatte i firmaet får hjælp fra en fast jobkonsulent under alle dele af outplacementforløbet. Når man booker en konsulent med speciale i rekruttering, projektansættelse & outplacement, kan man få chancen for at hjælpe i stedet. Jobsøgningskonsulenten har dertil ydet en effektiv sparring, som har sikret, at de ansatte fik assistance til at afdække deres personlige kompetencer og tænkelige karrieremuligheder.